LEONARDO DA VINCI 2

Projekt w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

ZSP w Gryfinie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie przystąpił,po raz kolejny, do udziału w projekcie unijnym z programu Leonardo da Vinci pt. "Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma".

Projekt skierowany jest do uczniów klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, pragnących pogłębić swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w praktykach zawodowych odbywających się wyspecjalizowanym ośrodku kształcenia w Niemczech. Chętnych uczniów naszej szkoły zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych do 28 marca 2014 r.
Formularze zgłoszeniowe dostępne są u p. Anny Sawickiej -Kłaptij w sali nr 60. Uczniowie spełniający kryteria udziału w projekcie przystąpią do drugiego etapu rekrutacji, którą będzie sprawdzenie wiadomości z języka niemieckiego. Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona po obradach Komisji Rekrutacyjne, na stronie internetowej szkoły do 15 kwietnia 2014r. Koordynatorzy projektu serdecznie zapraszają do udziału w rekrutacji.

Anna Sawicka- Kłaptij
Mirosława Drozd

Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma

to tytuł kolejnego projektu unijnego z programu Leonardo da Vinci - uczenie się przez całe życie, w którym, w roku 2013, weźmie udział 20 uczniów klasy drugiej Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych naszej szkoły. Dzięki udziałowi w w/w przedsięwzięciu uczniowie będą mieli możliwość odbycia praktyki w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii (Berufsföderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin- Brandenburg e.V.)- instytucji, która posiada duże doświadczenie w organizacji staży zawodowych dla uczniów, osób bezrobotnych i absolwentów szkół wyższych, zapewniając warunki do realizacji praktyk zawodowych w obowiązującym zakresie i zgodnie z podstawą programową nauczania w oferowanych zawodach. Dzięki 3-tygodniowym zajęciom praktycznym, które będą odbywać się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach we Frankfurcie/O, pod okiem doświadczonych niemieckich instruktorów, uczniowie naszej szkoły zdobędą wiedzę i umiejętności określone w programach nauczania oraz poznają nowe techniki gastronomiczne i metody obsługi klienta w Niemczech. Obserwacja tradycji kuchni niemieckiej, zaznajomienie się ze sposobami obsługi gości w tamtejszych restauracjach zwiększy szanse naszych uczniów na zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zdobycie zatrudnienia. Podczas praktyk uczniowie będą musieli dostosować się do funkcjonowania w nowym środowisku. Umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach na pewno przyda się uczestnikom projektu w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Harmonogram działań zawartych w projekcie przewiduje również intensywny 40-godzinny kurs języka niemieckiego zawodowego, dzięki któremu uczniowie wzbogacą zasób słownictwa zawodowego i ogólnego, a w środowisku niemieckojęzycznym będą mieli możliwość szybkiej ewaluacji nowo zdobytych umiejętności językowych. Dobra znajomość języka niemieckiego zwiększy mobilność młodzieży na rynku pracy, a także pozwoli efektywnie wykorzystać czas praktyki poszerzając swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Nie bez znaczenia są kontakty uczniów z młodzieżą z innego kraju europejskiego. Pozwolą one przełamać barierę językową i zmieniać utrwalone stereotypy na temat naszych zachodnich sąsiadów, przyczynią się do walki z uprzedzeniami wynikającymi z podziałów narodowych czy religijnych. Nasza młodzież nawiąże nowe znajomości , nauczy się współpracować z koleżankami i kolegami z Niemiec, a także spędzi z nimi wspólnie czas wolny uczestnicząc w zajęciach integracyjnych i zaplanowanych wycieczkach do Berlina czy Poczdamu.

Każdy uczestnik praktyki zawodowej otrzyma Europass Mobilności, czyli certyfikat wystawiany w dwóch wersjach językowych, informujący o odbytym stażu zawodowym, potwierdzający zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz zawierający opisową ocenę z praktyki wystawioną przez organizatora. Europass jest dokumentem honorowanym przez pracodawców w całej Europie.

Autorzy projektu

  • A.Sawicka-Kłaptij
  • M. Drozd

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego komisja wyłoniła uczestników projektu i osoby rezerwowe.

Lista uczestników

1. TchórzMaja
2. AmbruzdKarolina 
3. KaletaEwa 
4. RóżańskaAgata 
5. Raciborski Łukasz 
6. Kuligowska Karolina 
7. Geldner Aneta

8. DurazińskaPaulina
9. Grudzień Karina
10. KubowiczSebastian
11. Rodak Anna 
12. Kobierecka Agata 
13. Witek Milena 
14. Żurowska Anna

15. MarciniakNatalia
16. Majewski Oskar
17. Krakowska Natalia
18. Kowalik Dominika 
19. Pruszanow Jacek 
20. Wawrzyniak Tomasz

Lista osób rezerwowych

1. Kulawiec Kinga
2. Szarama Robert
3. Strychacz DominikaKomisja do spraw rekrutacji uczestników projektu pt. "Praktyki zagraniczne oknem na świat polskiego gastronoma" - z programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci:
Maciej Puzik
Anna Sawicka- Kłaptij
Mirosława Drozd

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Best AI Website Creator