NADANIE IMIENIA SZKOLE

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
ZWIĄZANYCH Z NADANIEM SZKOŁOM IMIENIA 
BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU, TECHNIKUM ZAWODOWEMU, SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEMU DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W GRYFINIE

Podjęcie inicjatywy nadania imienia

ETAP I - "przygotowawczy" - do XII 2015

Nawiązanie kontaktu ze Związkiem Powstańców Warszawskich koło Szczecin i Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Szczeciński

Działanie stałe

Powołanie Zespołu przygotowującego przedsięwzięcie

powołano: Aleksandrę Domańską, Juliana Dalidowicza, Małgorzatę Grabowską

odpowiedzialny: Maciej Puzik

Akcja informacyjna dla całej społeczności szkolnej i lokalnej dotycząca nadania imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego

Działanie stałe

Referendum wśród uczniów

Listopad 2015

Decyzja Rady Rodziców

Grudzień 2015

Uchwała Rady Pedagogicznej

Grudzień 2015

Nawiązanie współpracy ze szkołami o podobnym imieniu

Od listopada 2015

odpowiedzialna: A. Domańska

Przygotowanie lekcji związanych ze zbiorowym patronem

Działanie stałe

odpowiedzialni: J. Dalidowicz, M. Grabowska

Konkursy, projekty związane z patronem zbiorowym

Działanie stałe

odpowiedzialni: Zespół, Grono

Stworzenie zakładki na stronie WWW

Do I 2016

odpowiedzialna: A. Domańska

Zbieranie wspomnień uczestników powstania

Działanie stałe

odpowiedzialni: J. Dalidowicz, M. Grabowska

Stworzenie Miejsca Pamięci w szkole, w którym zbierane będą wszystkie rzeczy związane ze zbiorowym patronem

Działanie stałe

odpowiedzialni: J. Dalidowicz, M. Grabowska

Wniosek do organu prowadzącego o nadanie imienia szkołom wchodzącym w skład ZSP w Gryfinie (musi on zawierać m.in. uzasadnienie wyboru zbiorowego patrona, materiał z podjętych działań, wskazanie wartości moralnych związanych ze zbiorowym bohaterem)

Styczeń 2016

odpowiedzialny: Dyrektor M. Puzik

Uchwała Rady Powiatu

ETAP II - "organizacyjny" - do IX 2016

Wystąpienie z prośbą o objęcie patronatem honorowym (Starostwo Powiatowe, Senator, Poseł, itd., itp.)

Od I - II 2016

Wystąpienie z prośbą o objęcie patronatem medialnym ( radio, prasa, telewizja)

Od I - II 2016

Zawarcie umów wstępnych z instytucjami koniecznymi w celu sprawnego przeprowadzenia uroczystości

 Od IV 2016

Organizacja uroczystości nadania imienia - osobny harmonogram - wybór Dnia Patrona a jednocześnie terminu uroczystości głównej

Pełny scenariusz do V 2016

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

No Code Website Builder