LEPSZE POZNANIE PRZEZ ZABAWĘ I GOTOWANIE

Projekt w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

ZSP w Gryfinie

PROJEKT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

W dniach 15.06.2022 r. – 31.08.2022 r. realizujemy projekt pt.
„Lepsze poznanie przez zabawę i gotowanie”

Nasza szkoła współpracuje ze szkołą w Schwedt od kilku lat. Realizujemy szkolenia, warsztaty i wymieniamy doświadczenia w celu zniesienia barier językowych, kulturowych, poznajemy środowiska i integrujemy się. Planowane wspólne zajęcia, gry i zabawy sportowe oraz warsztaty doprowadzą do podniesienia już istniejącej integracji między grupami.


Wspólne spotkania dają nam poczucie, że spełniamy europejskie standardy w nauczaniu, pozbawiamy się kompleksów i na różne sposoby potrafimy mile zaskoczyć przyjaciół
z zachodu, a co najważniejsze obudzić w nich ciekawość naszego kraju.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną:
1. „Warsztaty gastronomiczne”
2. „Warsztaty baristyczne”
3. „Warsztaty artystyczne”

Dzięki projektowi nasza szkoła doposażona zostanie w wiele niezbędnych narzędzi
i materiałów do przeprowadzania zajęć lekcyjnych. Z zakupionych pomocy korzystać
będą mogli wszyscy nasi uczniowie.

Szczególne podziękowania kierujemy do Organu Prowadzącego tj. Starostwa Powiatowego w Gryfinie za umożliwienie realizacji projektu i wsparcie finansowe
oraz Dyrekcji za przychylność i pomoc.


W projekcie udział wezmą poszczególni uczniowie klas 1 B oraz 2 TA.


Koordynatorki projektu Beata Piekarz i Anna Snoch.


© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Free AI Website Software