REKRUTACJA

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

Liceum Ogólnokształcące


Profil psychologiczno - prawny
(30 miejsc).

Technikum

W zawodach:
technik ekonomista
(15 miejsc),
technik elektryk
 (30 miejsc),
technik żywienia i usług gastronomicznych (15 miejsc),
technik logistyk
 (30 miejsc).

Szkoła Branżowa I stopnia

Wielozawodowa
(60 miejsc),
sprzedawca
(30 miejsc)

Dokumenty do pobrania

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

AI Website Generator